לאות ולעדות

כי טוראי שמואל שולמן
מ.א 2013202
גילה אומץ לבהראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

עיטור המופת

תיאור העיטור

ב-7 ביוני 1967, שימש טוראי שמואל שולמן בתפקיד קשר, בסוללת מרגמות כבדות. הסוללה שלו הופגזה באש סוללתית. למרות שניתנה לו הוראה להישאר בשוחה, יצא החוצה, על מנת לחלץ פצוע. אחר כך יצא שוב עזר בתיקון קו הטלפון והביא תחמושת.