לאות ולעדות

כי סמל משה שפירא
מ.א 986976
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת במלחמת ההתשה
במלחמת ההתשה

עיטור המופת

תיאור העיטור

גילה אומץ לב ב-9 במרץ 1969, בשעת קרב-אש עם האוייב בגיזרת תעלת-סואץ, שימש סמל משה שפירא קשר. למרות שהונחתה אש כבדה על יחידתו, לא זנח סמל משה שפירא את מכשיר הקשר במכונית, והמשיך לקיים את הקשר. הוא עזב את מקומו, רק לאחר שנפגעה מכוניתו בהפגזה. בראותו כי חמישה מחיילי היחידה נפצעו, רץ סמל משה שפירא תחת אש האוייב אל יחידה סמוכה, מרחק של כ- 300 מטר, כדי להזעיק עזרה לחילוץ הפצועים. הוא הצליח ליצור קשר עם מפקד טנק והובילו אל הפצועים, כשהוא יושב על הטנק בחוץ. יחד עם אנשי צוות הטנק סייע בחילוץ הפצועים ובטיפול בהם.