לאות ולעדות

כי רב"ט מאיר שרעבי
מ.א 931369
גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

עיטור המופת

תיאור העיטור

במהלך קרבות מלחמת יוה”כ, שימש רב”ט מאיר שרעבי קשר. כשנחלץ הכוח מכיתור ב”סרפאום”, נפצע מפקדו של רב”ט מאיר שרעבי קשה בגרונו ונשאר מוטל בשטח המוכה-אש. רב”ט מאיר שרעבי נשאר עם מפקדו. הגיש לו עזרה – ראשונה וסירב לנטשו בשטח האוייב, למרות שמפקדו פקד עליו לעשות כן. לאחר זמן קצר עברו במקום 2 טנקים ישראליים. רב”ט מאיר שרעבי עצר אותם, ובעזרתם פינה את מפקדו. במעשהו זה הציל את חיי מפקדו וגילה הקרבה ואחוות לוחמים למופת.