לאות ולעדות

כי סמל רפאל שרעבי
מ.א 347191
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

צל"ש אלוף הפיקוד

תיאור העיטור

בליל ה-20 באוקטובר 1973 בגדה המערבית של תעלת-סואץ, הופגזה סוללת-התותחים בה שימש סמל רפאל שרעבי כקשר.
רבים מחיילינו נפגעו ממטחי ה”קטיושות”, וזחליליות-תחמושת נדלקו והתפוצצו. למרות ההפגזה הכבדה יצא סמל רפאל שרעבי ופינה 3 פצועים מהאזור בו התפוצצו הזחליליות. במעשה זה גילה סמל רפאל שרעבי אומץ-לב ואחוות לוחמים.