לאות ולעדות

כי רב"ט חיים תמיר
מ.א 267536
גילה אומץ לבהראוי לשמש מופת

עיטור המופת

תיאור העיטור

ב-8 ביולי 1967, בעת שרב”ט חיים תמיר שימש מפקד צוות מרגמה על גדות תעלת – סואץ, הונחתה על הכוח אש מרגמות ותותחים. למרות שמרבית החיילים נפגעו בצוותו, המשיך רב”ט חיים תמיר בהפעלת המרגמה ושימש מופת ודוגמא לשאר חיילי היחידה.