תמיד תותחן במלחמה מלחמת “חרבות ברזל ” עוצמת האש גליון מיוחד שני במערכה גליון מס 76 אפריל 2024