אנדרטה לבני רחובות שנפלו במלחמות ישראל

האנדרטה ניצבת בגן המגינים, הסמוך ל”בית יד לבנים”, רח’ הבנים 10 רחובות.
על קיר האנדרטה, שהוקמה בשנת תש”י (1950), תבליט של לוחם שנפגע, הנתמך ע”י חברו, בחזיתה אבן בזלת שחורה, (מסמל את הנוער הישראלי העומד איתן כסלע אל מול אויב מתפרץ), האבן מונחת על בימת אבן, ועליה חקוק: “כך הלכו גיבורים”.

בחזית האנדרטה מוצב תותח שדה 75 מ”מ, תוצרת “קרופ”, תותח השדה העיקרי במלחמת העצמאות. על ידו מוצבת מרגמת דוד (“דווידקה”), אף היא נשק מגן מאותה מלחמה. בצד האנדרטה מוצב מטוס מיסטר מס’ 34 העומד על כן לזכרו של הטייס סגן חיים הולצמן ז”ל.

האנדרטה הוקמה ביוזמתם של הורים שכולים זמן קצר לאחר מלחמת העצמאות. היא עוצבה בידי הפסל דב פייגין ותוכננה ע”י האדריכל אליהו גבירצמן. את הרחבה לשפני האנדרטה מקיפה חומת אבן נמוכה, ועליה חקוקים שמותיהם של 369 נופלים במלחמות ישראל בני רחובות.
בית “יד לבנים” ברחובות, הוקם ב – 1963 על ידי העירייה, על מנת להנציח את בני רחובות שנפלו במלחמות ישראל.

תותחנים מונצחים