טוראי אלוש יעקב (מצליח) ז"ל

מ.א 199191
בן  27  בנופלו

בן  נסרייה (שרה) ומסעוד
נולד ב: ג'אבס, טוניסיה
בתאריך: י"ט בסיוון תרפ"ה  11/6/1925
עלה לארץ ב:1949
מקום מגוריו: גבים
שרת ב: מקתמ"ר 26

נפל ב: ד' בשבט תשי"ב 31/1/1952

בעת שירותו הצבאי מקום קבורתו:  חיפה - חוף הכרמל איזור:  1
חלקה: 11  שורה: 14  קבר: 3 

בן מסעוד ונסריה (שרה). נולד ביום י"ט בסיון תרפ"ה (11.6.1925) בעיר ג'אבס בטוניסיה. בשנת 1948 שלח לו אחיו תיאור על הארץ ועל חיי-החופש שבה ובכתבו לו על ניצחונות צבאנו הלהיב אותו עד כדי כך שהוא החליט לחסל את כל עסקיו שם- ולעלות. אחרי שבא לכלל הסכם עם שותפו לעבודה עזב את מקום מושבו ובשנת 1949 הגיע לארץ עם אמו ואחותו. אחיו היה אז בצבא וכדי לפרנס את אמו התחיל מיד בעבודת בניין. משנשתחרר האח התייצב הוא לשירות-המדינה כדי למלא את חובתו לעמו ולמולדתו, אך הוא נפטר במחלתו ביום ד' בשבט תשי"ב (31.1.1952). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לאלוש יעקב (מצליח) ז”ל