טוראי אקוקה אליהו ז"ל

מ.א 76121
בן  28  בנופלו

בן  חנה ושלמה
נולד ב: מקנס, מרוקו
בתאריך: תרפ"ח  1928
שרת ב: יר"מ 841

נפל ב: א' בכסלו תשי"ז 5/11/1956

בעת שירותו הצבאי במלחמת סיני בשארם א שייך באיזור סיני ותעלת סואץ
מקום קבורתו:  חיפה - נוה-דוד איזור:  1
חלקה: 2  שורה: 14  קבר: 3 
הניח אחריו: אישה ושני ילדים

בן שלמה וחנה. נולד בשנת תרפ"ח (1928) בעיר מקנס שבמרוקו. נתייתם מאמו בעודנו תינוק (בגיל שנה ומחצה) וגודל על-ידי אביו. סיים את לימודיו בבית-הספר "כל ישראל חברים" והיה אהוב על כל יודעיו וחבריו. אחרי סיימו את לימודיו החל ללמוד את מקצוע-הסנדלרות ובו עסק עד שנת 1948, אבל אז עזב את אביו ומשפחתו הענפה ללא הודעה מוקדמת, ומטרתו- עליה לארץ. יחד עם כמה מחבריו יצא לדרך ללא ניירות רשמיים וללא דרכון, עבר לאלג'יר, ואחרי טלטולי- נדודים ושוד-ערבים נגאל על-ידי אנשי הסוכנות היהודית אשר העלוהו לארץ. מייד לאחר עלייתו גויס לצה"ל. בשנת 1953 הקים את ביתו ולקח לו אשה. ערב מערכת-סיני נקרא לשירות מיוחד. אמנם רק ימים ספורים לפני-כן הורד הגבס מעל רגלו השבורה אך הוא יצא למערכה כשלבו שש לקראת הבאות. נפצע בקרב וביום א' בכסלו תשי"ז (5.11.1956) מת מפצעיו. הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי בקריית-שאול וביום ה' בחשון תשי"ח (30.10.1957) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. הניח אשה ושני ילדים ; כחודש וחצי אחרי נפלו נולד בנו השני אשר נקרא על-שמו.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לאקוקה אליהו ז”ל