רס"ן בורנשטין חיים ז"ל

מ.א 67631
בן  44  בנופלו

בן  רבקה ואהרון
נולד ב: לונדון, אנגליה
בתאריך: ט"ז בחשוון תרפ"א  28/10/1920
עלה לארץ ב:1948
התגייס ב: נובמבר 1948

נפל ב: ח' בכסלו תשכ"ה 13/11/1964

בקרב בגבול הסורי באיזור רמת הגולן
מקום קבורתו:  תל-אביב - קריית שאול איזור:  1
חלקה: 14  שורה: 3  קבר: 17 

אנדרטה לזכרו

בן אהרן ורבקה. נולד ביום ט"ז בחשון תרפ"א (28.10.1920) בלונדון, בירת-אנגליה. עלה לארץ בנובמבר 1948 ובאותו חודש גויס לצה"ל והשתתף במלחמת-הקוממיות. הסתפח לצבא-קבע והגיע לדרגת רב-סרן. נפל בקרב בגבול הסורי ביום ח' בכסלו תשכ"ה (13.11.1964) והובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקריית שאול.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לבורנשטין חיים ז”ל