סמל בן ברק (בריסק) יהושע ז"ל

מ.א 457371
בן  26  בנופלו

בן  חיה-שרה ומשה-עזריאל
נולד ב: הונגריה
בתאריך: א' בשבט תש"א  28/1/1941

נפל ב: כ"ח באייר תשכ"ז 7/6/1967

בקרב במלחמת ששת הימים בירושלים מקום קבורתו:  ירושלים- הר הרצל איזור:  2
חלקה: 11  שורה: 11  קבר: 1 


אנדרטה לזכרו

בכ"ח אייר תשנ"ו מלאו 29 שנה לנפילתו של אחי יהושע ז"ל בקרב על ירושלים. נולד למשפחה מיוחסת לגדולי רבני הונגריה. ביניהם רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל רבה של העיר "קאלמייא", ורבי יחזקאל פאנט זצ"ל, רב המחוז "זיבנבירגן". נולד בהונגריה באמצע מלחמת העולם השניה בשנת תש"א (1941). היינו יחד במחנות עד השירור בשנת תש"ה (1945). בשנות המלחמה נתייתמנו מאבינו ז"ל שנהרג במחנה עבודה והאמא גדלה אותנו בעזרת הוריה. בשנת תש"ז התחילה מסכת עלייתנו ארצה, ובשלב ראשון נפרדנו מהבית, ונסענו לצרפת לעלות ארצה במסגרת עליית הנוער. אחי שהיה גדול ממני בשנתיים ומחצה היה לי תמיד אח אוהב ונאמן, ובצרפת נתגלה הדבר ברוב יפעתו. אמנם היינו במסגרת מוסד ילדים, אך אני הייתי ילד קטן בן ארבע, ואחי הגדול יהושע ז"ל דאג לי כמו אבא ואמא, לדוגמא, כאשר הייתי צריך להתלבש ולהתפשט פניתי אליו שיעזור לי (הבגדים היו מסורבלים ולא היה ביכולתי בגיל זה לעשות זאת לבד). לאחר שהיינו בצרפת 3 שנים עלינו ארצה. שהינו תקופה קצרה במחנה מעבר בכרכור, וגם שם חינך אותי כמיטב ידיעתו ויכולתו והרגשתי את דאגתו ואהבתו לי. לאחר מכן נתקבלנו במוסד ילדים "בתי אבות" שע"י ישיבת פוניבז. במשך חמשת השנים ששהינו שם יחד, היה הוא לי האח הגדול, שבכל צרכי ובקשותי אני פונה אליו. הוא דאג לי בנאמנות ובמסירות. כאשר גמר את בית הספר העממי נתקבל כתלמיד בישיבת "קול תורה". משם עבר לישיבה תיכונית "נתיב מאיר" וסיים את לימודיו התיכוניים. כמה מידידי כיום למדו אתו בעבר בישיבת נתיב מאיר וכפי שהם מספרים לי הערכתם לאישיותו הייתה כה גדולה, שהם אינם יכולים לשכוח אותו וכעת כעבור 29 שנים לנפילתו, מהערכתם אותו ממשיכים לפקוד את קברו ביום השנה שהוא כ"ח אייר. הנני בתפילה שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לבן ברק (בריסק) יהושע ז”ל