בן שבת לוי יצחק ז"ל

שרת ב: גדוד 421

נפל ב: ד׳ בטבת ה׳תש״ט 5.1.1949

במלחמת העצמאות

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לבן שבת לוי יצחק ז”ל