סא"ל גרנות בנימין (בני) ז"ל

מ.א 8258
בן  38  בנופלו

בן  טובה ושמואל
נולד ב: קלוז', רומניה
בתאריך: ג' באלול תרפ"ב  27/8/1922
עלה לארץ ב:1938
התגייס ב: מרץ 1948
שרת ב: מקתמ"ר 26

נפל ב: ט"ו בסיוון תש"כ 10/6/1960

בעת מילוי תפקידו מקום קבורתו:  תל-אביב - קריית שאול איזור:  1
חלקה: 10  שורה: 5  קבר: 28 
הניח אחריו: אשה ושני ילדים

אנדרטה לזכרו

בן שמואל וטובה. נולד ביום ג' באלול תרפ"ב (27.8.1922) בעיר קלוז' שברומניה. סיים את לימודיו בבית-ספר תיכון. עלה לארץ בשנת 1938. סיים את לימודיו בבית-הספר החקלאי "מקווה ישראל". היה חבר ה"הגנה". בימי מלחמת-העולם השנייה שירת בצבא הבריטי ובבריגדה היהודית. אחרי פרוץ מלחמת-הקוממיות, במארס 1948, הצטרף ללוחמים ולאחר-מכן השתייך לצבא הקבע והגיע לדרגת סגן-אלוף. נפטר בשעת מילוי תפקידו ביום ט"ו בסיון תש"כ (10.6.1960) והובא למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי בקריית שאול. הניח אשה ושני ילדים.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לגרנות בנימין (בני) ז”ל