סמל דוליצקי נחמן ז"ל

מ.א 214115
בן  35  בנופלו

בן  רבקה ואריה
נולד ב: תל אביב
בתאריך: ז' באדר תרצ"ג  5/3/1933
שרת ב: גדוד 873

נפל ב: ג' באייר תשכ"ח 1/5/1968

בקרב במלחמת ההתשה בבקעת הירדן מקום קבורתו:  תל-אביב - קריית שאול איזור:  1
חלקה: 3  שורה: 6  קבר: 7 

אנדרטה לזכרו

נחמן דוליצקי, בן רבקה ואריה, נולד בארץ. עשה את שרות החובה בחיל הים בשייטת המשחתות. השתחרר ב- 1954 ועבד כמורה מקצועי בבית הספר שבח בתל אביב. את שרות המילואים עשה בתחילה בחיל הים. מאוחר יותר הוצב לחת"מ ושרת כאיש צוות בסוללה 25 ליטראות בגד"ש 873. במסגרת פעילות בט"ש כנגד פח"ע מגיזרת ירדן, נקרא נחמן עם יחידתו לשרת בבקעת הירדן ולהגיב באש ארטילרית על חדירות וירי של המחבלים. ביום היפגעו התפתחה תקרית אש מקומית לדו-קרב ארטילרי עם הצע"י לרוחב כל הגזרה. הסוללה בה שרת נחמן נפגעה פגיעה ישירה מפגזי ארטילריה כבדה שירתה סוללת "לונג תום" ירדנית. מספר לוחמים בהם נחמן נפגעו. נחמן שנפצע קשה נאבק על חייו במשך חודש עד יום פטירתו. יהי זכרו ברוך.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לדוליצקי נחמן ז”ל