טוראי דנינו שלמה ז"ל

מ.א 59432
בן  17  בנופלו

בן  חנה ורפאל
נולד ב: מכנס, מרוקו
בתאריך: תרצ"ג  1933
עלה לארץ ב:1948
התגייס ב: 1948
שרת ב: גדוד 3 שדה

נפל ב: כ"ז בטבת תש"ט 28/1/1949

בעת מילוי תפקידו בצומת בית ליד באיזור מרכז הארץ והשפלה
מקום קבורתו:  נתניה חלקה: 1  שורה: 6  קבר: 2 


אנדרטה לזכרו

אנדרטה לזכרו

אנדרטה לזכרו

שלמה, בן חנה ורפאל, נולד במכנס שבמרוקו. למד ב"תלמוד תורה" ובבית ספר "כל ישראל חברים" ואחר כך למד סנדלרות ועבד בה. לשמע מלחמת ישראל לחירותו בארץ לא יכול עוד לשבת בשלווה ולעסוק במלאכתו. עבר עם צעירים מתנדבים אחרים למחנה אימונים של ה"הגנה" בדרום-צרפת ומשם עלה עמהם לארץ ב- 1948 ונכנס מיד לשירות בצה"ל. נספה בתאונת דרכים ליד בית-ליד ב- 28.1.1949 ובו ביום הובא למנוחת עולמים בבית-הקברות בנתניה.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לדנינו שלמה ז”ל