סמ"ר וולובלסקי בנימין ז"ל

מ.א 423572
בן  28  בנופלו

בן  שושנה ואיסר
נולד ב: תל אביב
בתאריך: ט' בטבת ת"ש  21/12/1939
התגייס ב: פברואר 1958
שרת ב: גמ"כ 345

נפל ב: כ"ח באייר תשכ"ז 7/6/1967

בקרב במלחמת ששת הימים באל עריש באיזור סיני ותעלת סואץ
מקום קבורתו:  תל-אביב - קריית שאול איזור:  1
חלקה: 4  שורה: 2  קבר: 4 
הניח אחריו: אשה וילד

אנדרטה לזכרו

וולובלסקי בנימין ("בני"), בן איסר ושושנה, נולד ביום ט' בטבת ת"ש (21.12.1939) בתל אביב. סיים את לימודיו בבית-הספר היסודי "תל-חי" ולאחר מכן למד בבית-הספר התיכון "שלווה". היה חבר קואופרטיב "אגד" והשתייך לקבוצת הכדורסל שלו. גויס לצה"ל בפברואר 1958. הוא פעל לפי צו-לבו. לאחר שירותו הסדיר היה נקרא למילואים מדי פעם, וכן נקרא בימי הכוננות למלחמת ששת הימים. אביו נפטר יום לאחר היקראו לדגל והוא הוחזר הביתה כדי להשתתף בהלוייתו. בתום שבעת ימי-האבל קם ואמר כי אין הוא מסוגל להישאר בבית בשעה שחבריו נמצאים בחזית, כי לא איש כמוהו יעמוד מנגד. ביום השלישי לקרבות המלחמה, הוא כ"ח באייר תשכ"ז (7.6.1967), נפל בנימין בקרב שנערך באל-עריש. הניח אשה וילד. הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בבארי ולאחר זמן הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקריית שאול. זכרו הועלה בחוברת "החטיבה במלחמת ששת הימים".

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לוולובלסקי בנימין ז”ל