טוראי לוי מרדכי (מוטקה) ז"ל

מ.א 234311
בן  19  בנופלו

בן  יהודית וניסים
נולד ב: רודוס, יוון
בתאריך: י' באדר תרצ"ד  25/2/1934
עלה לארץ ב:1945
התגייס ב: מרץ 1952
שרת ב: גדוד 402

נפל ב: י"ב בניסן תשי"ג 28/3/1953

בעת שירותו הצבאי מקום קבורתו:  תל-אביב - קריית שאול איזור:  1
חלקה: 11  שורה: 6  קבר: 17 

אנדרטה לזכרו

בן נסים ויהודית. נולד ביום י' באדר תרצ"ד (25.2.1934) ברודוס. למד בבית-ספר של "אליאנס" בטנג'יר ולאחר עלייתו לארץ בשנת 1945 - והוא אז בן י"א - הצטרף לחברת-הנוער בכפר-גלעדי. כעבור שנה החליט להצטרף לגרעין חקלאי קרוב יותר למשפחתו ולביתו בחולון. נכנס למשק הפועלות בתל-אביב ועבד שם שנה אחת בלבד. בהיות מצב-המשפחה בכל רע והאב חולה גמר אומר בלבו לעזור למשפחה והתחיל עובד בבית-חרושת. אחרי פטירת האב בשנת 1949 נשאר הוא המפרנס היחיד של משפחתו הגדולה. במסירות רבה טיפל בילדים הקטנים שנשארו ללא אב. נאלץ ללמוד מקצוע ובחר בבנאות. בגיל י"ז הצטרף לקבוצת-קבלנים והמשיך לעבוד עד שגויס לצה"ל במארס 1952. גם בימי-שירותו דאג לתת יד למשפחתו ככל האפשר ונשא את עיניו ליום-שחרורו כשיוכל להיטיב עם בני-ביתו הנתונים במצוקה. נפטר ממחלה ביום י"ב בניסן תשי"ג (28.3.1953) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקריית-שאול.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי ללוי מרדכי (מוטקה) ז”ל