רס"ן נחתומי אהרון ז"ל

מ.א 9461
בן  41  בנופלו

בן  בלה ומשה הכהן
נולד ב: צ'רמניק, פולין
בתאריך: ז' בתמוז תרפ"ז  7/7/1927
עלה לארץ ב:פברואר 1948

נפל ב: כ"ז בטבת תשכ"ח 28/1/1968

בעת שירותו הצבאי מקום קבורתו:  תל-אביב - קריית שאול איזור:  1
חלקה: 3  שורה: 4  קבר: 2 
הניח אחריו: אשה ושתי בנות

אהרון, בן משה הכהן ובלה, נולד ביום ז' בתמוז תרפ"ז (7.7.1927) בעיר צ'רמניק אשר בפולין. את ראשית לימודיו למד בפולין ולאחר ילדות שהייתה מרובת תלאות ונדודים ומלאת סבל אין-קץ במשך תקופת השואה בתוך מחנות ריכוז ועקובה מדם מלחמת העולם השנייה, עלה בידו להיחלץ ולעלות לארץ; זה היה בשנת 1945. לאחר נדודיו וסבלותיו הגיע לארץ ללא אח ומודע - והוא עודנו צעיר לימים. בעלותו הצטרף לחברת הנוער בבית-זרע. אך לא עבר זמן רב לאחר עלייתו בפברואר 1948, גויס אהרון לצה"ל ואחרי השתתפו במלחמת-הקוממיות המשיך בצבא הקבע - והגיע לדרגת רב-סרן, עד שביום כ"ז בטבת תשכ"ח (28.1.1968) נפטר כתוצאה ממחלה. הניח אשה ושתי בנות. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקריית שאול. במכתב-תנחומיו לאשתו כתב ראש אגף-האפסנאות, אשר בו עבד עבודה מסורה, בזו הלשון: "דבקותו בעבודה ואחריותו קידמו אותו והעלו אותו במסלול הצבאי והביאוהו למילוי תפקידו האחראי. היה תמיד עניו, שקט וצנוע בהליכותיו עם הבריות".

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לנחתומי אהרון ז”ל