רב"ט ניסים ינון ז"ל

מ.א 2289125
בן  26  בנופלו

בן  מרים ויפת
נולד ב: כפר סבא
בתאריך: כ"ג בחשוון תשט"ו  19/11/1954
שרת ב: גדוד שפיפון

נפל ב: ג' באלול תש"מ 14/8/1980

בעת מילוי תפקידו בסיני מקום קבורתו:  כפר סבא חלקה: 3  שורה: 5  קבר: 2 

אנדרטה לזכרו

ינון ניסים, בן לחסאן ומרים, נולד ביום כ"ג בחשוון תשט"ו (19.11.1954) בעיר כפר-סבא. גדל והתחנך בביה"ס הממלכתי דתי חב"ד בכפר-סבא במשך שבע שנים. אחר עבר לישיבה ללימודי קודש של חב"ד, "ישיבת לוד". בגמר התיכון חשב כי דרכו בחיים תהיה ההוראה והלך ללמוד בסמינר למורים "חזון יחזקאל". סיים את לימודי ההוראה והחל עובד בעיירה נתיבות כמורה לתורה וגמרא ואחר לימד משך כשנה בעיר עכו. בחור שקט היה, ינון, חבריו היו חברי הכיתה. עצמאותו הייתה גדולה, תמיד הסתדר לבד ומעולם לא ביקש עזרת אחר. ככל נער אהב ינון ספורט, וחוש לאלקטרוניקה וחשמל היה לו גם כן. מצא עניין רב בקריאת ספרים. אל בין שורות הצבא נכנס ינון, לכשהיה בן עשרים ושלוש שנים ומשום כך החבר'ה תמיד כינוהו "הזקן" וכן בשל אופיו המתון, השקט והמופנם. לאחר סיום הטירונות נשלח ינון לקורס קשר אותו עבר בהצלחה. תמיד ביצע את שהוטל עליו ומפקדיו תמיד סמכו על כי נתנו את המשימה בידיים טובות. דמות אבהית הייתה לו לינון, קיבל תמיד את כל שאמרו לו ונתנו לו, והכל ברוח טובה. החבר'ה לאחר מכן יגידו, כי ינון, שמעולם לא הורגשה נוכחותו, תמיד השרה עליהם את המצאותו בסביבה. לאחר שרות של כמעט שלוש שנים, והוא לפני שחרור, נפל בעת מילוי תפקידו בסיני. ינון הובא למנוחת עולמים ביום ג' באלול תש"מ (14.8.1980) בבית הקברות בכפר-סבא.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לניסים ינון ז”ל