סגן עזר יהודה ז"ל

מ.א 166361
בן  25  בנופלו

בן  מסעודה ועזר
נולד ב: בגדד, עירק
בתאריך: כ"ד בחשוון תרפ"ה  21/11/1924
עלה לארץ ב:1941
מקום מגוריו: חיפה
שרת ב: גדוד 402 כקצין מבצעים

נפל ב: א' בחשוון תש"י 24/10/1949

בעת שירותו הצבאי מקום קבורתו:  חיפה- חוף הכרמל איזור:  1
חלקה: 1  שורה: 23  קבר: 7 

אנדרטה לזכרו

בן עזר ומסעודה, נולד ביום כ"ד בחשוון תרפ"ה (21.11.1924) בבגדד, בירת-עירק. נתיתם מאביו בהיותו בגיל רך ואמו התמסרה בכל לב להשתלמותו. בגיל שבע נכנס לבית-הספר "חובבי ציון" שבעיר- מולדתו, אחרי שקנה ידיעות מרובות בתורת- ישראל. לכשנתבגר התחיל עובד ב"בנק עותומן" ובינתיים התכונן לבחינות-הבגרות ועמד בהן. מיד לאחר-מכן, בשנת 1941, עלה לארץ על-סמך האישור שהוא נתקבל בבית-הספר החקלאי "מקווה-ישראל". כעבור שנה עזב את בית-הספר ומתוך רצונו לתת יד לבניין-הארץ נרשם במחלקה להנדסת-בניין של הטכניון העברי בחיפה. אהוב היה על כל חבריו ויודעיו וכסטודנט חרוץ נתחבב על מוריו. רבות נאבק על קיומו בעבדו בעבודות שונות ואף אמו, שהייתה בחוץ-לארץ, סייעה בידו. בסיימו שתי שנות-לימודים בטכניון באה קריאת המוסדות להתגייסות לבריגדה היהודית. לצורך זה קיבל חופשה ארוכה מן הטכניון, והשתתף בקרבות באיטליה ולאחר-מכן עבר בכמה ארצות-היבשת (בלגיה, צרפת וגרמניה). אחרי שחרורו מן הבריגדה חזר לארץ והמשיך בלימודיו בטכניון. הוא אך הספיק לגמור את שתי שנות- לימודיו האחרונות כשפרצה מלחמת-הקוממיות. אז הצטרף לשורות- הלוחמים ועשה שירותים שונים בעורף ובחזית. בחיל-ההנדסה השתתף בשחרור הגליל והנגב ולבסוף עבר לחיל-התותחנים. אמיץ-רוח ועז-לב היה ולא חת מפני כל סכנה. לאחר-מכן נשלח לקורס-קצינים וסיים אותו בהצלחה. הסגן הצעיר היה נבון בכל הליכותיו וקרוב לכל פקודיו. בספטמבר 1949 הורשה לו לגשת ל"בחינות הדיפלום" בטכניון, ואחרי חודש, שניתן לו כחופשת-הכנה, עמד בהן. בתום בחינותיו חזר לצבא וקיבל תפקיד חדש כקצין-מבצעים. אין זאת כי נוסף לרגישותו המיוחדת לגבי סבל האדם בחייו ולמראה צרות הזולת, העיקה על לבו גם בדידותו בארץ ללא אח וקרוב, ובמיוחד דבר היותו מרוחק מבני-משפחתו ומאמו. מאז בואו לארץ עבד קשה ולחם בקשיי-הקיום מתוך בדידות - עד שסיים את לימודיו, אלא שלא זכה לקבל את תעודתו בעצם ידיו, כי ביום א' בחשוון תש"י (24.10.1949) נפטר והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. תעודת-הטכניון יחד עם אות-הקוממיות נמסרו לידי אמו. את ספריו המקצועיים הקדישה אמו לספריית הטכניון העברי והם נקראים "אוסף עזר".

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לעזר יהודה ז”ל