טוראי עמדי מיכאל ז"ל

מ.א 941499
בן  19  בנופלו

בן  מזל ואברהם
נולד ב: ירושלים
בתאריך: א' בתמוז תש"ו  30/6/1946
התגייס ב: מאי 1964
שרת ב: גדוד שפיפון

נפל ב: ט' בניסן תשכ"ה 10/4/1965

בעת מילוי תפקידו מקום קבורתו:  ירושלים- הר הרצל איזור:  ד'
חלקה: 3  שורה: 2  קבר: 9 

מיכאל, בן אברהם ומזל. נולד ביום א' בתמוז תש"ו (30.6.1946) בירושלים. למד וסיים את לימודיו בבית-הספר היסודי "חורב". היה חשמלאי לפי מקצועו. במאי 1964 גויס לצה"ל. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום ט' בניסן תשכ"ה (10.4.1965) והובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לעמדי מיכאל ז”ל