סגן ערמוני אבשלום יצחק ז"ל

מ.א 8059785
בן  22  בנופלו

בן  נחמי ותמר
בתאריך: י"ז בסיוון התשנ"ה  15/6/1995
שרת ב: אגד 282

נפל ב: ז' בתשרי תשע"ח 27/9/2017

במילוי תפקידו באיזור רמת הגולן
מקום קבורתו:  הר הרצל

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לערמוני אבשלום יצחק ז”ל