קורט ירוחם ז"ל

שרת ב: גדוד 421

נפל ב: ד׳ בטבת ה׳תש״ט 5.1.49

במלחמת העצמאות

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לקורט ירוחם ז”ל