סגן רוזנר עלי ז"ל

מ.א 971919
בן  22  בנופלו

בן  רינה ומנחם
נולד ב: חיפה
בתאריך: כ"ו באב תש"ו  23/8/1946
מקום מגוריו: קיבוץ רשפים
התגייס ב: נובמבר 1965
שרת ב: גדוד 402

נפל ב: א' באלול תשכ"ח 25/8/1968

בקרב במבוא חמה באיזור רמת הגולן
מקום קבורתו:  קיבוץ רשפים


אנדרטה לזכרו

אנדרטה לזכרו

עלי רוזנר, בן מנחם ורינה, נולד ביום כ"ו באב תש"ו (23.8.1946) בחיפה. אביו - היה בעת נפילתו חבר הועד הפועל של הקיבוץ הארצי ומשמש מנהל המכון לחקר החברה הקיבוצית בסמינר של "השומר הצעיר" בגבעת חביבה ואמו הייתה אחות במרפאת רשפים. עלי היה מראשוני הבנים ברשפים. בהגיעו לגיל הלימודים התחיל לומד בבית הספר היסודי שם ולאחר שסיים את לימודיו בו המשיך ללמוד במוסד החינוכי "גלבוע" שבבית אלפא בתוך קבוצת "רימון". היה כותב בעיתון המוסד ונאבק על דמות החינוך ועל חלקו של בן המוסד בחינוך הנוער בארץ ומתוך אופטימיות יתירה היה מגשים את מאבקו כמדריך-נערים. בפעולת-ההדרכה יצר קשרים עם הנוער וזמן רב לפני צאתו לצבא היו באים לשפוך את לבם לפניו ולהביא אליו את משאלותיהם. בהדרכה כל מה שעשה לא עשה אלא בכל נפשו ומאודו כי זה היה באופיו. הוא גילה נטיות בתחומי הכלכלה ומדעי-החברה. לצה"ל גויס בנובמבר 1965 והוצב לחיל התותחנים. עבר קורס-קצינים והשתתף במלחמת ששת הימים ואף לקח חלק בפעולת-התגמול הידועה כמבצע כראמה. את הצבא אמנם לא ראה כעתיד-חייו ותכנן את המשך חייו בקיבוץ. בשעות הפנאי לא ידע בטלה. הוא הירבה לקרוא וככל שהירבה בקריאה כן נמשך יותר ויותר ליופי ולדברי שירה. באחת מחופשותיו אמר כי היה רוצה לא רק לחוש שירה אלא גם ללמוד אותה. כקצין התבלט עלי ביחסו הטוב למפקדיו ולפקודיו. ללא ליאות היה מסביר הכל לחייליו והיה שם לב לכל משאלותיהם. דרכו היתה דרך של הסבר ועזרה, מתוך הבנה להם ולשאלותיהם. מסור היה לתפקידו והיה מבצע את כל המוטל עליו ברצון. על כן אהבו אותו מפקדיו ופקודיו ואף העריכו את אישיותו. שכלו הישר ותבונתו הלכו בד בבד עם רגישות לבו והדרגות לא גרעו דבר מרגישות זו אלא הוסיפו. היה גאה בכנותו וביושרו ועקרונות-חיים אלה שלו נתגלו לעין כל - אך לא לראווה הוא הבליט אותם, כי אם למען יהיו למופת לאחרים. ודוגמא זו, מתוך רבות, תוכיח: פעם, בשעת הפסקת-האש שהוכרזה בגבול בכביש-הרמה, אסף את כל אנשי הסוללה, פקד עליהם להביא את שלל "המזכרות", סידר את אנשיו במסדר, הסביר להם את חומרת המעשה ולעיני האנשים הנדהמים העלה באש את גל הטרנזיסטורים וכלי החשמל למיניהם. אחרי קורס-הקצינים ירדו לתעלה ובסיני, בין תקרית לתקרית, היה לו זמן פנוי והזדמנויות רבות להתרשם וליהנות מן היופי. אך עד כה ועד כה התחילו הקצינים בקורס-צניחה ועלי השתדל כהרגלו תמיד, לא לפגר, ובייחוד בתרגילים גופניים הדורשים זריזות. כמה עשרות קילומטרים מן התעלה נמצא אז והיה נוהג לצאת בשבתות כדי להחליף את הקצינים שם. לבסוף הגיע בשירותו לדרגת סגן, אף כי, כאמור, לא בצבאיות ראה את עתיד-חייו. אחרי חדשי-אימונים בלתי פוסקים בסיני עלה לרמה ואז היה עלי קרוב לביתו. אז הייתה דאגתו הראשית לקיבוצו, בני הקיבוץ העומדים להשתחרר ובניין המשמרת הצעירה. עלי יצא עם היחידה לנופש בנהריה ותוך כדי הנופש סר לרשפים כדי לחוג את יום הולדתו הכ"ב. אך באותה שבת נקרא לכוננות. אז פרצו הקרבות ברמת-הגולן, בגזרת עמק-הירדן בעת ההפגזה הירדנית על אזור תאופיק שממזרח לתל קציר. מיד חזרו הוא ויחידתו לרמה כתגבורת אך בעיצומו של הקרב פגע פגז בסוללה וכך מצא עלי את מותו, והוא טרם הגיע לסוף שירות-החובה שלו. זה היה ביום א' באלול תשכ"ח (25.8.1968). הובא למנוחת-עולמים ברשפים. במכתב-תנחומים להוריו כתב מפקד יחידתו בין השאר: "עלי שירת תחת פיקודי כשלושה עשר חודש ובמשך כל הזמן התבלט רק בדבר אחד - בהיותו קצין מעולה וחבר טוב לכולם, למפקדיו כלחייליו. כולנו אהבנוהו וציינו את תכונותיו הטובות. הוא התקדם מתפקיד לתפקיד". המפקד כתב כי היתה לו בקשה ומטרה אחת - "לרתמו לנושא הבטחון ולהחתימו לקבע למען קידום היחידה. אך ביום הראשון שעבר נפל עלי במילוי תפקידו מאש-התותחים של האויב תוך ירי סוללתו. אין ספק שבפעולה אחרונה זו, בה השתתף, תרם לביטחון השוטף של האזור, ואתם, הגרים באזור זה, בו מהדהד רעם-התותחים באוזניכם מדי יום תבינו זאת טוב ממני". ב"שלושים" יצא עלון לזכרו. חוברת לזכרו הנושאת את שמו הופיעה לאחר מכן. בכרך ד' של "גוילי אש", ילקוט עיזבונם של הבנים שנפלו במערכות ישראל, הובא מעיזבונו.
נכתב ע"י יוחנן אלסברג בתאריך 05/03/2020 בשעה 13:51:34

שרתתי תחתיו כקס קצין סוללה צעיר. היה אדם מקסים חכם ומוסרי מלח הארץ


זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לרוזנר עלי ז”ל