טוראי שבת ג'ורג' ז"ל

מ.א 242402
בן  23  בנופלו

בן  פהימה וניסים
נולד ב: עירק
בתאריך: תרצ"א  1931
שרת ב: גדוד 402

נפל ב: ה' באדר ב' תשי"ד 10/3/1954

בעת מילוי תפקידו מקום קבורתו:  תל-אביב - קריית שאול איזור:  1
חלקה: 11  שורה: 3  קבר: 22 
הניח אחריו: שתי אחיות ואח

אנדרטה לזכרו

ג'ורג', בן נסים ופהימה, נולד בשנת תרצ"א (1931) בעירק. שם למד בבית-ספר יסודי וגם עזר לאביו בחנותו. שירת בצבא העירקי שלושה חדשים. עלה לארץ וכעבור שנה גויס לצה"ל. נפל ביום ה' באדר ב' תשי"ד (10.3.1954) בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקריית-שאול.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לשבת ג’ורג’ ז”ל