רס"ל שופמן יוסף ז"ל

מ.א 162816
בן  21  בנופלו

בן  פייגה ומאיר אהרון
נולד ב: פולין
בתאריך: כ"ה בכסלו תרצ"ב  4/12/1931
עלה לארץ ב:1948
התגייס ב: ינואר 1950
שרת ב: יח"פ 745

נפל ב: ד' באב תשי"ב 26/7/1952

בעת מילוי תפקידו מקום קבורתו:  תל-אביב - קריית שאול איזור:  1
חלקה: 11  שורה: 4  קבר: 10 


אנדרטה לזכרו

יוסף שופמן, בן מאיר-אהרון ופייגה, נולד ביום כ"ה בכסלו תרצ"ב (4.12.1931) ברובנה שבפולין. סיים לימודי חמש כיתות של בית ספר יסודי בברית-המועצות. אביו מת כחייל בצבא האדום בחזית הגרמנית. מילדותו אהב יוסף את המולדת ועוד בהיותו בגרמניה באחד ממחנות העקורים ביקש מנציג-הסוכנות שתינתן לו האפשרות לעלות לארץ, כי הוא רצה לתת את חייו בעד מולדתו ועמו כשם שאביו הקריב את עצמו במלחמתו בנאצים. היה בין מעפילי "יציאת אירופה" בשנת 1948 ובין פעילי-הנוער על סיפון האוניה. בהגיעו לארץ נתקבל כחבר בקבוצת רמת דויד. בשמחה רבה קיבל את צו-הגיוס לצבא בינואר 1950 והגיע לדרגת רב-סמל. ביום ד' אב תשי"ב (26.7.1952) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית שאול.

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לשופמן יוסף ז”ל