סמ"ר קיידאן גל ז"ל

מ.א 8532421

בן  אנטולי ומרינה
בתאריך: י"ג בתשרי תש"ס  22.9.1999
התגייס ב: מרץ 2018

נפל ב: י' באדר ב' תשע"ט 17.3.2019

בעת שירותו הצבאי בצומת אריאל בשומרון מקום קבורתו:  בית העלמין הצבאי באר שבע חלקה: 10  שורה: 3  קבר: 1 
הניח אחריו: הורים, אח ארז ואחות אלונה

אנדרטה לזכרו

זכרון אישי

השאירו זכרון אישי לקיידאן גל ז”ל